គណៈកម្មការនៃសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាបាននិមន្តទៅសួរទុក្ខដល់សមណនិស្សិតដែលបានទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសថៃ

នៅថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មការនៃសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាបាននិមន្តទៅសួរទុក្ខដល់សមណនិស្សិតដែលបានទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសថៃ ក្រោមការនឹកនាំរបស់ព្រះតេជព្រះគុណអនុប្រធានទី១។

23561395_1828523307393147_7465196839537819394_n
23561681_1828523207393157_7794223643016278220_n
23621249_1828523654059779_3529306508631926382_n
23658576_1828523800726431_4507114978039272907_n

បើតាមរបាយការណ៍របស់ប្រធានសង្គមកិច្ចនៅប្រទេសថៃ បានឱ្យដឹងក្នុងអង្គប្រជុំថា សមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃតាមរយៈសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជូនទៅនោះគឺ ចំនួន ៧៣ ព្រះអង្គ ហើយបែងចែកទៅតាមសាខានីមួយៗ សិក្សានៅអយុធ្យា ៣៥ ព្រះអង្គ, នៅឈៀងម៉ៃ ៨ ព្រះអង្គ, នៅនរគបឋម ១១ព្រះអង្គ, នៅបាំងកក ១៦ ព្រះអង្គ, នៅឧប៊ុន ២ ព្រះអង្គ និងនៅសុរិន្ទ ១ ព្រះអង្គ។ សិក្សាថ្នាក់ បណ្ឌិតមួយព្រះអង្គ, ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ៥ព្រះអង្គ និងបរិញ្ញាបត្រ ៦៧ព្រះអង្គ។
23658836_1828523494059795_4272546855662236700_n
23722443_1828523960726415_2804548139613100342_n
23722754_1828523130726498_7861545566212276347_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *