ប្រវត្តិ សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

តាមពិតសមាគមមួយនេះ បានកកើតមានឡើងក្រៅផ្លូវការជាយូរមកហើយ​។ ដំបូងឡើយនៅរាជធានីភ្នំពេញ មិនទាន់មានពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យទេ មានតែពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរា-ម្រឹត ដែលបើកឲ្យសមណសិស្សទូទៅចូលទៅសិក្សារៀនសូត្រ ។ នៅក្នុងពុទ្ធសករាជ ២៥៣៧ គ្រឹស្ដសករាជ ១៩៩៣ ជំនាន់ទី១ មានសមណសិស្សខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែ៣អង្គ​ប៉ុណ្ណោះ ដែលបានចូលទៅសិក្សារៀនសូត្រ នោះគឺ ៖ ១.ព្រះភិក្ខុ សៀង សុជិត ២.ព្រះភិក្ខុ

Read more